Bekendtgørelse om beskyttelse af personlige oplysninger

Gældende fra: 1. november 2021

MillerKnoll respekterer dit privatliv og dine rettigheder:

Udøv dine rettigheder til beskyttelse af personoplysninger

Indholdsfortegnelse

 1. Databeskyttelse hos MillerKnoll
 2. Kilder til personoplysninger
 3. Personoplysninger, vi indsamler
 4. Vores brug af personoplysninger
 5. Vores deling af personoplysninger
 6. Overførsel af personoplysninger mellem lande
 7. Sikkerhed og opbevaring
 8. Børns privatliv
 9. Mobilapps, OAuth og tredjeparters websteder
 10. Cookies og interessebaseret annoncering
 11. Dine rettigheder til beskyttelse af personoplysninger
 12. Kontaktoplysninger
 13. Ændringer i vores databeskyttelseserklæring

 1. Databeskyttelse hos MillerKnoll

  MillerKnoll respekterer din ret til privatliv og beskriver i denne databeskyttelseserklæring vores nuværende fortrolighedspraksis for så vidt angår indsamling og anvendelse af dine personoplysninger såvel som dine valgmuligheder med hensyn til denne anvendelse og indsamling. Erklæringen gælder for oplysninger, som vi får fra og om personer, der interagerer med MillerKnolls websteder, mobilapps, sociale medier eller andre digitale ejendomme (samlet benævnt "webstedet", medmindre andet er angivet) såvel som for produkter og tjenesteydelser. Den gælder dog ikke for hverken jobansøgere eller medarbejdere. Termer, som er skrevet med store bogstaver og ikke defineret i denne databeskyttelseserklæring, er defineret i vores Anvendelsesbetingelser på vores websted.

  Denne databeskyttelseserklæring finder anvendelse på globalt plan for alle datterselskaber og associerede virksomheder af MillerKnoll, Inc, herunder, men ikke begrænset til Herman Miller, Knoll, Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, Design Within Reach, Edelman Leather, Fully, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollExtra, Knoll Office, KnollStudio, KnollTextiles, Maharam, Muuto, Nemschoff, naughtone, og Spinneybeck | FilzFelt, i fællesskab benævnt "MillerKnoll-selskaber" eller "MillerKnoll".

  Når du anvender vores websted eller deler dine personoplysninger med os, accepterer du den praksis for beskyttelse af personoplysninger, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

 2. Kilder til personoplysninger

  Når du interagerer med MillerKnoll, er det muligt, at vi indsamler personoplysninger om dig fra følgende kilder:

  2.1 Direkte fra dig, f.eks.:

  • når du udfylder formularer, herunder dem på vores websted
  • når du udfører transaktioner med os
  • når du kommunikerer med os (herunder via e-mail og SMS)
  • når du benytter vores produkter og tjenester
  • hvis du fremsætter et garantikrav vedrørende vores produkter
  • hvis du rapporterer et problem, der vedrører vores produkter eller tjenester

  2.2 Fra software, når du besøger vores websted.

  2.3 Fra forældre, datterselskaber og associerede selskaber i MillerKnoll.

  2.4 Fra tredjeparter eller offentlige kilder, som f.eks:

  • Forhandlere og detailhandlere
  • Tjenesteudbydere
  • Datamæglere/videreforhandlere af data
  • Forretningspartnere
  • Reklamenetværk
  • Sociale medieplatforme og netværk
  • Offentlige websteder, offentlige enheder, der fører offentlige registre, eller personoplysninger, som du sender i et offentligt forum  

  Vi vil muligvis sammenlægge personoplysninger, som vi modtager fra de kilder, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, herunder tredjepartskilder og offentlige kilder, og bruge eller videregive dem til de formål, der er beskrevet nedenfor.

 3. Personoplysninger, vi indsamler

  Det er forskelligt, hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig, afhængigt af den måde, du bruger vores websted eller interagerer med os på. Personoplysningerne kan omfatte:

  3.1 Identifikatorer, såsom navn, forsendelses-/faktureringsadresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse; stillingsbetegnelse og kontaktoplysninger; browsertype og -sprog; operativsystem; domæneserver; type computer eller enhed; og andre oplysninger om den enhed, du bruger til at få adgang til vores Websted.

  3.2 Kundejournal/økonomiske oplysninger som f.eks. CPR-nummer, bankkonto- eller kreditkortnummer eller id til betalingsprogram eller andre oplysninger, der er nødvendige til betalinger fra dig eller til dig.

  3.3 Kommercielle oplysninger, herunder registreringer af produkter eller tjenester, som du har købt, modtaget eller har overvejet at købe, markedsføringsmæssige præferencer, kundefeedback samt oplysninger om dine Smart Furnishing-præferencer (f.eks. skrivebordshøjde) eller andre købs- eller forbrugshistorier eller -tendenser.

  3.4 Oplysninger om din aktivitet på internettet eller andre elektroniske netværk, herunder, men ikke begrænset til, din browserhistorik, søgehistorik og personoplysninger i forbindelse med din interaktion med vores websted eller reklamer.

  3.5 Geolokationsdata fra GPS, Wi-Fi og/eller mobilteknologi i din enhed til bestemmelse af din placering og din afstand fra et showroom, en butik eller forhandler, der viser vores produkter eller tjenester.

  3.6 Lyd-, video- eller andre elektroniske data, f.eks. optagelse af opkald til vores kundeservicecentre eller indhold, som du leverer.

  3.7 Oplysninger vedrørende erhverv eller beskæftigelse og andre demografiske oplysninger.

  3.8 Slutninger, der er udledt af en hvilken som helst af ovenstående personoplysninger, som bruges til at oprette en kundeprofil.

 4. Vores brug af personoplysninger

  Vi anvender ovennævnte personoplysninger til følgende forretningsformål:

  4.1 Til vores interne forretningsformål såsom vedligeholdelse eller servicering af konti, levering af kundeservice, behandling eller håndtering af ordrer og transaktioner, verificering af kundeoplysninger, håndtering af betalinger, levering af finansiering og udførelse af analyser. Det juridiske grundlag for behandlingen er MillerKnolls legitime interesse i at drive sin forretning og i det omfang, det er nødvendigt for at kunne indgå kontrakter med dig.

  4.2 Intern research, udvikling og produktforbedring. Det juridiske grundlag for behandlingen er MillerKnolls legitime interesse i at drive virksomhed.

  4.3 Kvalitetskontrol eller kvalitetssikring af en tjeneste eller et produkt samt forbedring, opgradering eller videreudvikling af tjenesten eller produktet. Det juridiske grundlag for behandlingen er MillerKnolls legitime interesse i at drive virksomhed.

  4.4 Kortvarig midlertidig brug, f.eks. for at tilpasse annoncer, der vises som en del af samme interaktion. Det juridiske grundlag for behandlingen er MillerKnolls legitime interesse i at drive virksomhed.

  4.5 Revision i forbindelse med en aktuel interaktion med kunden og de igangværende transaktioner. Det juridiske grundlag for behandlingen er MillerKnolls legitime interesse i at drive virksomhed.

  4.6 Af juridiske, sikkerheds- og sikringsmæssige årsager. Det juridiske grundlag for behandlingen er MillerKnolls legitime interesse i at drive sin forretning og i det omfang, det er nødvendigt for at overholde MillerKnolls juridiske forpligtelser og i det omfang, det er nødvendigt for at efterleve eller håndhæve vores kontrakter.

  4.7 Til markedsføring eller reklame, herunder konkurrencer og lotterier. Det juridiske grundlag for behandlingen er MillerKnolls legitime interesse i at drive virksomhed.

  4.8 Til tredjeparts tjenesteydelser, som du godkender. Det juridiske grundlag for behandling er dit samtykke.

  4.9 Vi bruger også afidentificerede eller aggregerede data til andre formål.

 5. Vores deling af personoplysninger

  Vi deler muligvis personoplysninger, der er indsamlet om dig, med følgende enheder eller i følgende situationer:

  5.1 Samarbejdspartnere. Vi deler muligvis nogle af eller alle dine personoplysninger med vores moderselskaber, datterselskaber og associerede virksomheder inden for MillerKnoll.

  5.2 Tjenesteudbydere. Vi deler muligvis dine personoplysninger med tjenesteudbydere der udfører funktioner og tjenester på vores vegne, for at levere vores produkter eller tjenester og/eller for at drive vores forretning, såsom leveringstjenester, betalingsformidlere, udbydere af datahosting og -lagring, kundeservice, marketing samt udbydere af dataanalysetjenester.

  5.3 Autoriserede forhandlere. Vi deler muligvis dine personoplysninger med autoriserede forhandlere med henblik på salg, leasing og kundeservice samt med henblik på generering af prospekter og til forhandlerens egne marketingformål.

  5.4 Erhvervsrådgivere. Vi deler muligvis dine personoplysninger med vores revisorer, advokater og andre professionelle rådgivere, som hjælper os med at udføre vores forretningsaktiviteter.

  5.5 Med tredjeparter i forbindelse med selskabsændringer. Vi køber eller sælger måske virksomheder eller aktiver. I tilfælde af virksomhedssalg, sammenlægning, reorganisering, salg af aktiver, opløsning eller lignende kan de persondata, vi indsamler, indgå som en del af de overførte aktiver.

  5.6 Af juridiske, sikkerheds- og sikringsmæssige årsager. Vi kan videregive oplysninger til øvrige parter (herunder ordensmagten, de offentlige myndigheder og tilsynsmyndigheder), i tilfælde af at vi er forpligtet til at gøre det i henhold til loven, eller hvis vi mener, at det er nødvendigt eller tilrådeligt at videregive sådanne personoplysninger for at beskytte og forsvare vores rettigheder, ejendom eller vores eller andres sikkerhed. Bemærk, at vi kan være forpligtet til at videregive en persons personoplysninger som svar på en retslig anmodning fra de offentlige myndigheder (f.eks. en retskendelse), bl. a. for at imødekomme nationale sikkerhedskrav eller krav om retshåndhævelse. Vi kan også videregive dine personoplysninger med henblik på at afsløre og/eller løse eventuelle svindel- eller sikkerhedsproblemer.

  5.7 Med udvalgte partnere og digitale reklamenetværk med henblik på målrettet markedsføring. Vi deler muligvis personoplysninger om dig med tredjeparter, der ikke er vores associerede virksomheder (udvalgte samarbejdspartnere og digitale reklamenetværk) med henblik på markedsføring af lignende produkter eller tjenester.

  5.8 Samtykke. Med dit samtykke eller efter anvisning fra dig deler vi muligvis personoplysninger om dig med tredjeparter, der ikke er vores associerede virksomheder.

  Californiens lovgivning angiver, at organisationer skal oplyse, om visse kategorier af oplysninger indsamles, "sælges" eller overføres til en organisations "forretningsformål" (som disse vilkår er defineret i Californiens lovgivning). Du kan finde en liste over de oplysningskategorier, som vi indsamler og deler her. Bemærk, at da denne liste er omfattende, kan den henvise til typer af oplysninger, som vi deler om andre end dig selv.

 6. Overførsel af oplysninger mellem lande

  MillerKnoll er en global virksomhed med hovedsæde i USA, som har aktiviteter i lande over hele verden. Autoriseret personale fra MillerKnoll og tredjeparter, der handler på vores vegne, kan få adgang til, anvende og behandle personoplysninger, der er indsamlet fra dig, i et andet land end dit eget, hvor der kan være andre, herunder mindre strenge, bestemmelser om databeskyttelse.

  MillerKnoll har indført en fælles, global praksis for behandling af personoplysninger for at sikre, at personoplysningerne er beskyttet i henhold til forskellige databeskyttelseslove, herunder de gældende databeskyttelseslove, i henhold til hvilke personoplysningerne blev indsamlet. MillerKnoll overfører personoplysninger mellem de lande, vi opererer i, i overensstemmelse med standarder og betingelser i de gældende databeskyttelseslove, herunder standarder og betingelser vedrørende sikkerhed, behandling og acceptable overførselsmekanismer.

 7. Sikkerhed og opbevaring

  Vi tager hensigtsmæssige fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte fortroligheden og sikkerheden for dine personoplysninger. Da internettet imidlertid ikke er et 100 % sikkert miljø, og intet sikkerhedssystem eller ingen sikkerhedsforanstaltninger er umulige at omgås, kan vi ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, du giver os. Vi anbefaler på det kraftigste, at du ikke meddeler os fortrolige oplysninger via e-mail eller på anden vis via vores websted.

  Vi opbevarer kun personoplysninger så længe som nødvendigt for at kunne opfylde de angivne formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet eller på anden vis behandlet, og herefter udelukkende til legitime formål eller i henhold til lovmæssige krav.

 8. 6. Børns privatliv

  Vores websted er ikke henvendt til eller målrettet mod eller beregnet til brug af personer under 16 år. Hvis du ikke er mindst 16 år gammel, må du ikke få adgang til, bruge eller registrere dig på vores websted. Vi indsamler, bruger, deler eller sælger ikke forsætligt personoplysninger om personer under 16 år. Hvis du mener, at vi har gjort det ved en fejl, bedes du underrette os, så vil vi opsige og slette din konto og kontooplysninger.

 9. Mobilapps, OAuth og tredjeparters websteder

  9.1 Mobilapplikationer MillerKnoll stiller muligvis mobilapplikationer til rådighed, som du kan downloade til din mobilenhed ("apps"). Når du downloader apps, kan der være mulighed for, at du afgiver eller vi indhenter personoplysninger om dig. I den enkelte app vil der blive vist en databeskyttelseserklæring, som informerer dig om, hvordan nye eller forskellige typer personoplysninger, der deles via appen, vil blive håndteret. I modsat fald vil de personoplysninger, der indsamles via applikationerne, være de personoplysninger, der er angivet ovenfor, og de vil blive anvendt og delt som anført i denne databeskyttelseserklæring.

  Visse egenskaber og funktioner i applikationerne fungerer på grundlag af din placering. For at kunne levere disse funktioner kan vi, hvis du giver dit samtykke, indsamle geolokationsoplysninger fra din mobilenhed, mobiloperatør og/eller visse tredjepartsudbydere af tjenesteydelser. Indsamling af geolokationsoplysninger sker kun, når du bruger din mobilenhed. Du kan afvise at tillade os at indsamle geolokationsoplysninger eller deaktivere lokationstjenester på din mobilenhed, men hvis du gør det, vil visse egenskaber og funktionaliteter blive begrænset for dig.

  9.2 Åben standard for autorisation og lignende teknologi ("OAuth") Med dit samtykke kan tredjepartsapplikationer og -tjenester få adgang til dine personoplysninger ved hjælp af OAuth, foruden den brug af eller adgang til dine personoplysninger, der er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring, hvis du vælger at logge ind på vores websted ved hjælp af dine login-oplysninger fra sådanne tredjepartsapplikationer. Vi kan også benytte OAuth til at give os mulighed for at dele personoplysninger om dig, som vi opbevarer, uden at videregive dine legitimationsoplysninger.

  9.3 Tredjeparters websteder Vi er ikke ansvarlige for den praksis, der følges af eventuelle tredjepartswebsteder eller -tjenester, der linkes til eller fra på vores websted, hellere ikke for de oplysninger eller det indhold, der er indeholdt på de pågældende websteder eller tjenester, og denne databeskyttelseserklæring gælder ikke for dem. Databeskyttelseserklæringer på sådanne linkede websteder kan være forskellige fra vores databeskyttelseserklæring. Din browsing og interaktion med et tredjepartswebsted eller en tjeneste, herunder dem, der har et link på vores websted, er underlagt den pågældende tredjeparts egne regler og databeskyttelseserklæringer. Du tilgår sådanne linkede websteder på egen risiko. Du bør altid læse databeskyttelseserklæringen på et linket websted, inden du videregiver nogen af dine oplysninger på et sådant websted.

 10. Cookies og interessebaseret annoncering

  Vi anvender cookies, web beacons, widgets og anden automatisk dataindsamling og trackingteknologier (under ét: "cookies") til at modtage og gemme visse typer oplysninger, når du interagerer med vores websted via din computer eller mobilenhed. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed, når du tilgår hovedparten af internettets websteder eller når du åbner visse e-mails. Cookies gør det muligt for et websted at huske oplysninger om dig, f.eks. dine brugerpræferencer, unikke identifikatorer og andre oplysninger. Mere specifikt bruger vi cookies til at tilpasse din brugeroplevelse, når du besøger vores websted, til at identificere din computer entydigt af sikkerhedshensyn og til at gøre det muligt for os og vores tredjepartsleverandører af tjenesteydelser at vise annoncer på vores vegne på internettet.

  Vi og vores leverandører samt vores andre tredjeparter foretager interessebaseret annoncering for at levere annoncer og tilpasset indhold, som vi og andre annoncører mener vil være af interesse for dig. Tredjepartsleverandører er ansvarlige for deres egen brug af personoplysninger, der indsamles via cookierne.

  Annoncer kan blive leveret til dig baseret på din online- eller mobiladfærd (på vores websted og på tredjepartswebsteder), din søgeaktivitet, dine svar på vores annoncer eller kommunikation, de sider, du besøger, din generelle geografiske placering eller andre oplysninger. Disse annoncer kan blive vist på vores websted eller på tredjepartswebsteder. De leverandører, som vi arbejder sammen med for at hjælpe os med at gennemføre interessebaseret annoncering, kan være medlemmer af selvregulerende organisationer såsom  Network Advertising Initiative (NAI) og Digital Advertising Alliance (DAA). For alle websteder, der er rettet mod personer i EU, kan vi samarbejde med leverandører, der er medlemmer af den europæiske Digital Advertising Alliance (eDAA). Brug de links, du har til rådighed, for at træffe valg med hensyn til interessebaseret annoncering, eller klik på AboutAds-ikonet på en MillerKnoll-annonce, og følg instruktionerne for, hvordan du framelder dig.

  Hvis du skifter computer, enhed eller browser, skal du bruge flere computere, enheder eller browsere eller slette dine cookies. Det kan være nødvendigt at gentage denne proces for hver computer, enhed eller browser. Fravalg af interessebaseret annoncering vil ikke framelde dig al reklame, men kun interessebaseret annoncering fra MillerKnoll eller dets agenter eller repræsentanter.

  Du kan også se annoncer for tredjeparter på vores websted eller andre websteder eller egenskaber baseret på dine besøg og aktiviteter på vores websted og andre websteder eller egenskaber.

  Besøg alle MillerKnoll-brandwebstederne for at se den respektive cookieliste i deres meddelelse om cookies, og få mere at vide om, hvordan du opdaterer dine cookieindstillinger.

 11. Dine rettigheder til beskyttelse af personoplysninger

  Du kan udøve dine rettigheder via portalen til beskyttelse af personoplysninger.

  11.1 Ret til at framelde sig markedsføring

  Kampagne-e-mails. Du kan fravælge at modtage visse former for fremtidig e-mailkommunikation fra os ved at klikke på afmeldingslinket nederst i de e-mails, du modtager fra os. Vi vil gøre en rimelig forretningsmæssig indsats for at behandle sådanne anmodninger rettidigt. Du kan ikke fravælge at modtage e-mails om transaktioner eller kommunikation relateret til din konto hos os.

  Kampagnemateriale. Du kan framelde dig fysisk markedsføring og kataloger ved at udfylde frameldingsformularen for kataloger på alle MillerKnoll-brandwebstederne. Vi vil gøre en rimelig forretningsmæssig indsats for at behandle sådanne anmodninger rettidigt.

  Kampagne-sms’er. Hvis du modtager en sms fra os, der indeholder kampagneoplysninger, kan du fravælge tekstmeddelelser fremover ved at svare "STOP".

  Du kan også fravælge markedsføring via vores portal til beskyttelse af personoplysninger.

  11.2 Ret til fravalg/ikke videresalg

  Vi videregiver muligvis de ovenfor angivne personoplysninger i afsnit 3 til tredjeparter til brug for deres målrettede markedsføring og for at forbedre din oplevelse på vores websted. Alle kunder har ret til at fravælge salg af deres personoplysninger via portal til beskyttelse af personoplysninger.

  THvis du vil fravælge sporing af onlineaktivitet og datadeling via cookies, kan du fravælge hver enkelt cookie-kategori (undtagen strengt nødvendige cookies) ved at trykke på knappen "cookie-indstillinger" i erklæringen om cookies nederst på hvert websted med MillerKnoll-brandet.

  11.3 Ret til sletning Alle kunder har ret til at anmode om, at vi sletter personoplysninger om dig, som vi har indsamlet fra dig, men bemærk, at vi i mange situationer skal opbevare dine personoplysninger for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse tvister, håndhæve vores aftaler eller til andre af vores forretningsformål. Du kan udøve dine rettigheder via portal til beskyttelse af personoplysninger.

  11.4 Retten til indsigt Alle kunder har ret til at anmode om at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har om dig. Du kan, som minimum, anmode om, at vi udleverer de kategorier af personoplysninger, som vi har indsamlet over de seneste tolv (12) måneder forud for din anmodning, og for hver kategori: kategorierne af kilder, hvorfra de personlige oplysninger blev indsamlet; det forretningsmæssige eller kommercielle formål, som vi indsamlede personoplysningerne til; kategorierne af tredjeparter, som vi solgte eller videregav kategorien af personoplysninger til i forretningsøjemed; og det forretningsmæssige eller kommercielle formål, som vi solgte eller videregav kategorien af personoplysninger til. Du kan også anmode om, at vi udleverer de specifikke personoplysninger, som vi har registreret om dig. Du kan udøve dine rettigheder via portal til beskyttelse af personoplysninger.

  11.5 Ret til dataportabilitet Alle kunder har ret til at få en kopi af deres personoplysninger i et format, der er klar til brug. Du kan udøve dine rettigheder via portal til beskyttelse af personoplysninger.

  11.6 Ret til at ændre/rette Alle kunder har ret til at anmode om en ændring af de personoplysninger, vi har om dig. Du kan få adgang til og opdatere de fleste af dine kontooplysninger på vores websted ved at logge ind på din konto. Du kan også tage kontakt til os via portal til beskyttelse af personoplysninger.

  11.7 Ret til at begrænse/gøre indsigelse Under visse omstændigheder kan du have ret til at begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan udøve dine rettigheder via portal til beskyttelse af personoplysninger.

  11.8 Verifikation Vi indhenter muligvis visse personoplysninger for at verificere din identitet, som kan omfatte e-mailadresse, postadresse og offentlig udstedt identifikation. Vi bruger muligvis tredjepartsverificeringsfirmaer til at hjælpe os med at verificere din identitet. Hvis du indsender en forespørgsel på vegne af en husstand, skal vi bekræfte hvert medlem af husstanden på den måde, der er beskrevet i dette afsnit.

  11.9 Brug af autoriseret agent Hvis du indsender en af ovenstående anmodninger gennem en bemyndiget agent, vil vi anmode om skriftlig tilladelse fra dig og forsøge at verificere din identitet på de måder, der er anført ovenfor (afhængigt af anmodningstypen), eller vi vil acceptere en juridisk fuldmagt til den bemyndigede agent. Hvis du ønsker at indgive en anmodning via en bemyndiget agent, skal du kontakte privacy@millerknoll.com.

  11.10 Svartider Vi besvarer anmodninger om sletning og anmodninger om indsigt inden for tredive (30) kalenderdage, medmindre vi har brug for mere tid, og i så fald giver vi dig besked. Det kan tage op til tres (60) dage i alt at besvare din anmodning. Vi besvarer anmodninger om fravalg inden for femten (15) arbejdsdage.

  11.11 Ikke-forskelsbehandling MillerKnoll forskelsbehandler dig ikke, fordi du udøver dine rettigheder.

 12. Kontaktoplysninger

  Hvis du har spørgsmål angående denne databeskyttelseserklæring, er du velkommen til at kontakte os på:

  Postadresse:
  MillerKnoll
  Attn: Legal Department Privacy Inquiry
  855 East Main Ave,
  Zeeland, MI 49464

  Email: privacy@millerknoll.com.

 13. Ændringer i vores databeskyttelseserklæring

  Vi kan fra tid til anden foretage ændringer i denne databeskyttelseserklæring efter eget skøn. Når vi gør det, ajourfører vi denne side og viser datoen for den seneste opdatering øverst på siden. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at tjekke dette websted for at få mere at vide om de personoplysninger, vi indsamler, anvender og deler. Hvis du fortsætter med at gøre brug af vores websted, efter at ændringerne er blevet foretaget, accepterer du disse ændringer. Hvis du ikke ønsker at fortsætte med at benytte vores websted i henhold til den nye version af databeskyttelseserklæringen beder vi om at afinstallere enhver mobilapplikation og ophøre med at bruge vores websted. Når det kræves i henhold til gældende lovgivning, vil vi anmode om dit bekræftede samtykke, inden vi foretager væsentlige ændringer af den måde, hvorpå vi håndterer data, der tidligere er indsamlet fra dig. Hvis ikke du giver et sådant samtykke, vil vi fortsat anvende personoplysninger på en måde, der er i overensstemmelse med den version af databeskyttelseserklæringen, hvorunder de blev indsamlet, eller oplysningerne vil blive slettet.