Sekretessmeddelande

Gäller från och med: 20 november 2023

MillerKnoll respekterar din integritet och dina rättigheter:

Utöva dina integritetsrättigheter

Innehållsförteckning

 1. Integritet på MillerKnoll
 2. Källor till Personuppgifter
 3. Personuppgifter som vi samlar in
 4. Känsliga personuppgifter som vi samlar in
 5. Vår användning av Personuppgifter
 6. Vår användning av Känsliga personuppgifter
 7. Vår delning av Personuppgifter
 8. Överföring av Personuppgifter mellan länder
 9. Säkerhet och kvarhållning
 10. Barns integritet
 11. Mobilappar, OAuth och webbplatser från tredje man
 12. Cookies och intressebaserad marknadsföring
 13. Dina Integritetsrättigheter
 14. Kontaktuppgifter
 15. Ändringar av vårt Integritetsmeddelande

 1. Integritet på MillerKnoll

  MillerKnoll respekterar din integritet och i det här Integritetsmeddelandet beskrivs våra nuvarande integritetsrutiner med avseende på insamling och användning av dina Personuppgifter (definierat som all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person). Den innehåller detaljer om vilken typ av information vi samlar in, varför vi samlar in den, vem vi delar den med och hur vi skyddar den. Meddelandet avser Personuppgifter vi får från och om individer som interagerar med MillerKnoll-företagens (Företaget, vi, oss) webbplatser, mobilapplikationer, sociala mediewebbplatser, mikrosajter eller andra digitala egendomar (sammantaget "Webbplats" om inte annat anges) och vid andra interaktioner online och offline, till exempel när du köper något i butik, begär eller använder tjänster eller deltar i något av våra event. Det gäller dock inte Personuppgifter om arbetssökande eller anställda. Termer som anges med stor begynnelsebokstav och som inte definieras i det här dokumentet följer den definition som anges i gällande dataskyddslagar.

  Det här Integritetsmeddelandet gäller alla MillerKnolls moderbolag, dotterbolag och associerade företag globalt, inklusive sådana som är associerade till följande entiteter och varumärken: Herman Miller, Knoll, Colebrook Bosson Saunders, DatesWeiser, Design Within Reach, Edelman Leather, Fully, Geiger, HAY, Holly Hunt, KnollExtra, Knoll Office, KnollStudio, KnollTextiles, Maharam, Muuto, Nemschoff, NaughtOne och Spinneybeck|FilzFelt, som gemensamt omnämns som "MillerKnoll-företagen" eller "MillerKnoll".

  När du interagerar med oss privat eller som företrädare för någon annan person eller entitet, till exempel om du rekommenderar oss till en vän, bör du be om medgivande (eller vara juridisk företrädare för personen eller entiteten utan att medgivande behövs) innan du delar deras Personuppgifter med oss.

  Genom att använda vår Webbplats eller dela dina Personuppgifter med oss godkänner du de integritetsförfaranden som beskrivs i det här Integritetsmeddelandet.

 2. Källor till Personuppgifter

  När du interagerar med MillerKnoll kan vi samla in Personuppgifter om dig från följande källor:

  2.1 Direkt från dig, till exempel:

  • när du fyller i formulär, inklusive de på Webbplatsen
  • när du genomför transaktioner med oss
  • när du kommunicerar med oss (inklusive via e-post och sms)
  • när du använder våra produkter och tjänster
  • om du gör ett garantianspråk för våra produkter eller
  • om du rapporterar ett problem med våra produkter eller tjänster 

  2.2 Från teknik när du besöker vår Webbplats.

  Vi kan automatiskt samla in information eller göra slutledningar om dig, till exempel med hjälp av cookies och spårningsteknik med cookies, pixlar, webb-beacons, widgetar och andra tekniker för automatisk datainsamling och dataspårning (sammantaget "Cookies") när du interagerar med vår Webbplats. Det kan inkludera information om hur du använder och interagerar med Webbplatsen eller hur du på andra sätt interagerar med oss, information om din enhet och information om Internet-användning på de platser där det är juridiskt tillåtet eller efter ditt samtycke.

  2.3 Från moderbolag, dotterbolag och associerade bolag inom MillerKnoll.

  2.4 Från tredje man eller offentliga källor, till exempel:

  • Återförsäljare och underåterförsäljare
  • Tjänsteleverantörer och innehållsleverantörer
  • Datamäklare/dataåterförsäljare
  • Affärspartner
  • Reklamnätverk
  • Sociala medieplattformar och -nätverk eller
  • Offentliga webbplatser, statliga enheter som upprätthåller offentliga register eller Personuppgifter som du skickar till ett offentligt forum.

  Vi kan kombinera och dra slutsatser av Personuppgifter som vi får från källorna som beskrivs i det här Integritetsmeddelandet, inklusive källor från tredje man och offentliga källor. Vi kan också använda eller dela den i de syften som beskrivs nedan.

 3. Personuppgifter som vi samlar in

  Vilka Personuppgifter vi samlar in om dig varierar beroende på hur du använder vår Webbplats eller hur du interagerar med oss. Personuppgifterna kan till exempel omfatta:

  Kategorier av PersonuppgifterExempel på vad det innebär
  IdentifierareNamn, myndighetsidentifierare, signatur eller en beskrivning av dig.
  KontaktinformationHemadress, telefonnummer, e-postadress, kontaktinformation till företag, leverans-/faktureringsadress och information om nödkontakt.
  Kommersiell informationHistorik för produkter och tjänster du köpt, skaffat eller övervägt att skaffa, marknadsföringspreferenser, kundfeedback och information om dina inställningar för Smart Furnishing (t.ex. skrivbordshöjd) eller annan inköpshistorik, kundhistorik eller kundtendenser.
  Teknik och säkerhetInternet och annan elektronisk nätverksaktivitet, inklusive men inte begränsat till surfhistorik, sökhistorik, Personuppgifter om din interaktion med vår Webbplats eller annonser, inloggningsuppgifter, IP-adress, loggfiler, webbläsartyp och språk, operativsystem, domänserver, typ av dator eller enhet och annan enhetsinformation som används för att få åtkomst till vår Webbplats, mötesinspelningar, inspelningar av samtal med våra team eller kundtjänst och innehåll som du tillhandahåller, icke-exakta geografiska data (till exempel din plats enligt din IP-adress), ljudinspelningar, elektronisk information, visuell eller annan sensorisk information, till exempel foton eller bildupptagningar från säkerhetskameror på offentlig plats. Mer information om Cookies och andra enhetsdata finns i vårt meddelande om Cookies.
  Information om yrke eller anställningArbetsbefattning, organisation, yrkeslicenser, referenser, yrkesspecialisering, branschföreningar och annan demografisk information.
  SlutledningarSlutledningar dragna från några av de Personuppgifter som nämns ovan och används för att skapa en profil om våra kunder, bedöma deras nivå av intresse för våra produkter och tjänster baserat på hur ofta de besöker och kontaktar oss och avgöra hur ofta du önskar ta emot erbjudanden från oss.
 4. Känsliga personuppgifter som vi samlar in

  Vilka Känsliga personuppgifter vi samlar in om dig varierar beroende på hur du använder vår Webbplats eller hur du interagerar med oss. Känsliga personuppgifter kan till exempel omfatta:

  Känsliga personuppgifterExempel på vad det innebär
  IdentifierareMyndighetsutfärdat id, till exempel personnummer, körkortsnummer, nationellt id eller passnummer.
  Ekonomisk informationBankkontonummer, betalkortsnummer eller kreditkortsnummer i kombination med någon form av säkerhetskod eller åtkomstkod som krävs.
  Geografisk platsGPS, Wi-Fi och/eller mobilteknik i din enhet som fastställer plats och avstånd till en visningslokal, butik eller återförsäljare som visar våra produkter eller tjänster.
  Teknik och säkerhetInloggningsuppgifter till MillerKnoll-konto i kombination med en åtkomstkod, lösenord eller annan identifierare som du själv eller Företaget har angett och som ger tillgång till ett konto.
  Information om yrke och anställningEgenskaper som skyddas enligt lag, till exempel hudfärg, etnicitet, härkomst, nationellt ursprung, kön (inklusive fysiskt kön, sexuell läggning och könsidentitet), veteranstatus. OBSERVERA ATT DEN HÄR INFORMATIONEN ENDAST SAMLAS IN I USA OCH ENDAST I SYFTE ATT LEVA UPP TILL VÅRT ÅTAGANDE OM MÅNGFALD, JÄMLIKHET OCH INKLUDERING FÖR VÅRA LEVERANTÖRER.

  MillerKnoll varken delar eller säljer Känsliga personuppgifter för Kommersiella ändamål. Vi använder och delar Känsliga personuppgifter endast i följande syften: (i) utföra de tjänster eller tillhandahålla de produkter som rimligen förväntas av en genomsnittlig kund (ii) upptäcka säkerhetsincidenter (iii) hantera illasinnade, skadliga eller olagliga åtgärder (iv) säkerställa människors fysiska säkerhet (v) för kortsiktig, tillfällig användning, inklusive icke-personlig marknadsföring (vi) utföra eller tillhandahålla interna affärstjänster (vii) bekräfta eller underhålla kvaliteten och säkerheten för en tjänst eller enhet eller (viii) för ändamål som inte avslöjar någon identifierbar information om dig.

 5. Vår användning av Personuppgifter

  Vi använder de Personuppgifter som anges ovan för följande affärsändamål:

  Därför behandlar vi dina PersonuppgifterRättslig grund för behandling
  Daglig affärsverksamhet, till exempel:

  • Säljaktiviteter och behandling av garantianspråk.
  • Genomföra underhåll och service av konton, tillhandahålla kundtjänst, behandla eller genomföra beställningar och transaktioner.
  • Bekräfta eller underhålla kvalitet och säkerhet för en tjänst eller produkt och förbättra, uppgradera eller utöka tjänsten eller produkten.
  • Bekräfta kundinformation, behandla betalningar.
  • Tillhandahålla finansiering.
  • Utföra analyser.
  • Driva våra webbplatser och anpassa innehållet.
  • Upprätthålla interna affärsregister, genomdriva våra policyer och regler, ledningsrapportering.
  • Hantera företagstillgångar och vår globala arbetsstyrka.
  • Arbetsplanering, både administrativt och organisatoriskt (inklusive arbetsscheman och kundfakturering), projektledning.
  • Revision.
  • Upprätthålla dokumentation om affärsverksamhet, till exempel bokföring, marknadsföring, inköp, dokumenthantering och andra liknande aktiviteter.
  • Budgetering.
  • Fastighetsförvaltning.
  • IT—administration för vårt nätverk, intranät och annan teknik och IT—säkerhetshantering och relaterade uppgifter.
  • MillerKnolls legitima intresse i att bedriva sin verksamhet.
  • Genomföra våra avtal med dig enligt behov.
  Intern forskning och utveckling:

  • Designa och förbättra produkter och tjänster.
  • Utvärdera effektiviteten hos våra annonser och marknadsföringskampanjer.
  • Felsökning och åtgärdande av fel med våra system, nätverk och utrustning.
  - MillerKnolls legitima intresse i att bedriva sin verksamhet.
  Revision och efterlevnad:

  • Relaterad till en aktuell interaktion med kunden och samtidiga transaktioner.
  • MillerKnolls legitima intresse i att bedriva sin verksamhet.
  • Efterlevnad av juridiska eller rättsliga krav som vi omfattas av.
  • Genomdriva eller utföra våra avtal.
  Juridik och säkerhet:

  • Efterlevnad av rapporteringskrav och liknande.
  • Efterlevnad av statliga inspektioner och andra krav från statliga och andra offentliga myndigheter.
  • Göra anspråk på juridiska rättigheter och ersättningar.
  • Utredning och åtgärder vid fordringar mot Företaget och dess kunder och anställda.
  • Skydda vår, din, våra kunders och andra personers säkerhet, egendom och rättigheter.
  • Åtgärda säkerhets— och hälsoproblem (inklusive hantering av smittspridning) och illasinnade, bedrägliga eller olagliga aktiviteter.
  • Få juridisk rådgivning eller godkännande.
  • MillerKnolls legitima intresse i att bedriva sin verksamhet.
  • Efterlevnad av MillerKnolls juridiska skyldigheter.
  • Genomdriva eller utföra våra avtal.
  • Etablering, utövande eller försvar vid juridiska fordringar.
  • Skydd av viktiga intressen.
  • Med ditt medgivande.
  Företagstransaktioner:

  • Information för specifika företagstransaktioner, till exempel om vi förvärvar eller om delar av eller alla våra tillgångar förvärvas av en annan entitet, inklusive genom försäljning i samband med konkurs eller andra former av företagsförändringar.
  - MillerKnolls legitima intresse i att bedriva sin verksamhet.
  Marknadsföring, till exempel:

  • Marknadsföring av våra produkter och tjänster eller de som tillhandahålls av våra dotterbolag, affärspartner eller annan tredje man (endast i det här syftet inkluderar "vi" eller "vår" våra dotterbolag, affärspartner och annan tredje man som vi samarbetar med för att tillhandahålla marknadsföring), inklusive tävlingar och utlottningar.
  • För att visa anpassade annonser för dig på våra Webbplatser och andras.
  • För att analysera interaktioner med vår e-postkommunikation eller vilka delar av Webbplatsen som visats.
  • För att utveckla målgrupper för produkter, varumärken och tjänster (inklusive genom att identifiera dig på olika enheter/webbplatser) så att våra annonser passar dig bättre.
  • För att skicka nyhetsbrev, undersökningar, frågeformulär, kampanjer eller information om evenemang eller webbseminarier till dig.
  • Kortsiktig, tillfällig användning, till exempel anpassning av annonser som visas under en specifik interaktion.

  Information om hur du väljer bort Marknadsföring finns i Dina integritetsrättigheter.
  • MillerKnolls legitima intresse i att bedriva sin verksamhet.
  • Med ditt medgivande.
  För tjänster från tredje man som du har godkänt.- Med ditt medgivande.
 6. Vår användning av Känsliga personuppgifter

  Vi kan använda de Känsliga personuppgifter som anges ovan för följande nödvändiga affärsändamål:

  Därför behandlar vi dina Känsliga personuppgifterRättslig grund för behandling
  Försäljning och garanti:

  • Bekräfta kundinformation.
  • Logga in på kundkonto.
  • Behandla betalningar.
  • Tillhandahålla finansiering.
  • Revision.
  • Geografisk plats.
  • Program för mångfald, jämlikhet och inkludering för leverantörer (endast USA).
  • MillerKnolls legitima intresse i att bedriva sin verksamhet.
  • Efterlevnad av juridiska eller rättsliga krav som vi omfattas av.
  • Genomdriva eller utföra våra avtal.
  • Med ditt medgivande.
  Juridik och säkerhet:

  • Efterlevnad av statliga inspektioner och andra krav från statliga och andra offentliga myndigheter.
  • Göra anspråk på juridiska rättigheter och ersättningar.
  • Utredning och åtgärder vid fordringar mot Företaget och dess kunder och anställda.
  • Skydda vår, din, våra kunders och andra personers säkerhet, egendom och rättigheter.
  • Åtgärda säkerhets— och hälsoproblem (inklusive hantering av smittspridning) och illasinnade, bedrägliga eller olagliga aktiviteter.
  • MillerKnolls legitima intresse i att bedriva sin verksamhet.
  • Efterlevnad av juridiska eller rättsliga krav som vi omfattas av.
  • Genomdriva eller utföra våra avtal.
  • Etablering, utövande eller försvar vid juridiska fordringar.
  • Skydd av viktiga intressen.
  • Med ditt medgivande.

  Vi kan också använda Känsliga personuppgifter efter avidentifiering eller sammanställda med andra uppgifter för andra ändamål:

 7. Vår delning av Personuppgifter

  Personuppgifter kan delas med andra MillerKnoll-företag (d.v.s koncerninternt) eller tredje man.

  MottagareDärför delar eller överför vi informationen
  Associerade bolag (7.1)Vi kan dela delar av eller alla dina Personuppgifter med våra moderbolag, dotterbolag och associerade bolag inom MillerKnoll.
  Tjänsteleverantörer (7.2)Vi kan dela dina Personuppgifter med tjänsteleverantörer för att de ska kunna utföra funktioner och tjänster å våra vägnar, leverera våra produkter och tjänster och/eller bedriva vår verksamhet, till exempel produktleverantörer, betalningsbehandare, leverantörer av datavärd- och lagringstjänster, kundtjänst, marknadsföring och dataanalystjänster.
  Auktoriserade återförsäljare (7.3)Vi kan dela dina Personuppgifter med auktoriserade återförsäljare för försäljnings-, leasing- och kundtjänständamål, samt för leadgenerering och återförsäljarnas egna marknadsföringsändamål.
  Professionella rådgivare (7.4)Vi kan dela dina Personuppgifter med våra revisorer, advokater och andra professionella rådgivare som hjälper oss att utföra vår affärsverksamhet.
  Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)Vi kan köpa eller sälja företag eller tillgångar. Vid en eventuell företagsförsäljning, sammanslagning, omorganisation, försäljning av tillgångar, upplösning eller liknande händelse kan de Personuppgifter vi har samlat in ingå i de överförda tillgångarna.
  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)Vi kan dela Personuppgifter med andra (inklusive rättsväsende, offentliga myndigheter och tillsynsorgan) om det krävs enligt lag att vi gör det eller om vi bedömer att det är nödvändigt eller gynnsamt att dela Personuppgifterna för att skydda och försvara våra rättigheter, egendom eller vår och andras säkerhet. Observera att vi på begäran av offentliga myndigheter kan vara tvungna att dela någons Personuppgifter (till exempel på grund av ett domstolsbeslut), inklusive för att uppfylla regler om nationell säkerhet och lagkrav. Vi kan också dela dina Personuppgifter för att upptäcka och/eller åtgärda eventuella bedrägerier eller säkerhetsproblem.
  Utvalda samarbetspartners och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)Vi kan dela de Personuppgifter vi har samlat in om dig med icke-associerade samarbetspartner från tredje man (utvalda marknadsföringspartner och digitala annonsnätverk) i marknadsföringssyfte och kommersiellt syfte.
  Icke-associerad tredje man (7.8)Vi kan dela Personuppgifter med icke-associerade företag från tredje man som kan använda Personuppgifterna för sina egna ändamål, till exempel företag som genererar Cookies, sociala mediebolag, datamäklare och andra affärspartner i syfte att utföra egen marknadsföring, forskning eller analyser. Om det krävs enligt lag ber vi om ditt samtycke innan vi delar dina Personuppgifter med någon sådan icke-associerad tredje man. När mottagarna använder dina Personuppgifter för sina egna ändamål, oberoende av oss, är vi inte ansvariga för deras integritetsrutiner eller policyer om behandling av Personuppgifter. Du bör granska integritetsmeddelandena för respektive sådan tredje man om du vill veta mer om deras rutiner.

  Ytterligare delningsinformation för invånare i Kalifornien:

  Enligt kalifornisk lag ska företag ange om vissa kategorier av information har samlats in, "sålts", "delats" eller överförts som en del av ett företags "affärsändamål" (såsom termerna definieras i kalifornisk lag). Du hittar en lista över de informationskategorier som vi samlar in och delar här. Observera att listan är omfattande och kan hänvisa till informationstyper som vi delar om andra personer än dig.

 8. Överföring av Personuppgifter mellan länder

  MillerKnoll är ett globalt företag baserat i USA, med verksamhet i länder över hela världen. Personuppgifter kan vara tillgängliga för, användas av och samlas in av auktoriserade MillerKnoll-medarbetare och tredje man som agerar å våra vägnar i andra länder där Dataskyddslagarna kan skilja sig från och vara mindre strikta än i ditt land. MillerKnoll har implementerat globala integritetspolicyer för Behandling av Personuppgifter för att säkerställa att Personuppgifter skyddas enligt olika Dataskyddslagar, inklusive de Dataskyddslagar som var gällande där Personuppgifterna samlades in. MillerKnoll använder EU:s standardavtalsklausuler (SCC:er) för att överföra Personuppgifter mellan de länder där vi bedriver verksamhet i enlighet med de standarder och villkor som gäller i tillämpliga Dataskyddslagar, inklusive standarder och villkor relaterade till säkerhet, Behandling och godkända överföringsmekanismer. En del tredje män som MillerKnoll delar Personuppgifter med kan vara baserade utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Överföringar till sådana tredje män sker via en godkänd dataöverföringsmekanism, till exempel bindande företagsbestämmelser (BCR) eller SCC:er.

  Om du bor inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES"), Storbritannien ("UK") eller Schweiz kan du klicka här för att läsa mer om vem som är Personuppgiftsansvarig.

 9. Säkerhet och kvarhållning

  MillerKnoll använder rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att upprätthålla fysiska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till känsligheten hos de specifika Personuppgifterna. Säkerhetsåtgärderna är utformade för att skydda dina Personuppgifter från förluster och obehörig åtkomst, kopiering, användning, modifiering eller delning. Men eftersom internet inte är en säker miljö till 100 % och inga säkerhetssystem eller åtgärder är ogenomträngliga, kan vi inte garantera säkerheten för all information du överför till oss. Vi rekommenderar dig starkt att inte kommunicera någon konfidentiell information via e-post till oss eller på annat sätt via vår Webbplats.

  Vi behåller Personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de angivna ändamålen som Personuppgifterna samlades in eller på annat sätt behandlades för och därefter endast för legitima ändamål eller lagkrav. Det inkluderar kvarhållning av dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig de produkter och tjänster som du har beställt och för att interagera med dig, upprätthålla vår affärsrelation med dig, förbättra vår verksamhet över tid, säkerställa löpande efterlevnad av lagkrav och säkerhetskrav för våra tjänster och relationer och för att följa våra interna kvarhållningsriktlinjer. När du har avslutat din relation till oss kan vi behålla dina Personuppgifter i våra system och register för att säkerställa korrekt utförande av fortsatt gällande villkor i avslutade avtal eller för andra legitima affärsändamål, till exempel för att möjliggöra snabbare etablering av kundkontakt i framtiden, demonstrera våra affärsrutiner och avtalsenliga skyldigheter eller tillhandahålla information om våra produkter och tjänster till dig om du är intresserad av det. Om du vill veta mer om gällande kvarhållningsperioder för dina Personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktinformationen i avsnittet Kontaktuppgifter nedan.

 10. Barns integritet

  Vår Webbplats riktar sig inte mot och är inte avsedd att användas av personer under 16 år. Om du inte är minst 16 år gammal bör du inte besöka, använda eller registrera dig på vår Webbplats. Vi samlar inte medvetet in, använder, delar eller säljer Personuppgifter från personer under 16 år. Om du tror att vi har gjort det av misstag bör du meddela oss om det så avslutar vi och tar bort ditt konto och din kontoinformation.

 11. Mobilappar, OAuth och webbplatser från tredje man

  11.1 Mobilappar

  MillerKnoll kan ha mobilappar som du kan ladda ner till din mobila enhet ("Appar"). När du laddar ner Appar kan det finnas en möjlighet för dig att ge oss eller för oss att samla in Personuppgifter om dig. I varje App visas ett integritetsmeddelande där du får information om hur nya eller andra Personuppgifter som delas med oss via Appen kommer att hanteras. I övrigt kommer de Personuppgifter som samlas in via Appar anses vara sådana Personuppgifter som angetts ovan och användas och delas enligt informationen i det här Integritetsmeddelandet.

  Vissa egenskaper och funktioner i Apparna baseras på din plats. Om du samtycker till det kan vi samla in geografisk information från din mobila enhet, trådlösa operatör och/eller vissa leverantörer från tredje man i syfte att tillhandahålla sådana egenskaper och funktioner. Insamling av sådan geografisk information sker endast när du använder din mobila enhet. Du kan avböja att tillåta oss att samla in geografisk information eller inaktivera platstjänster på din mobila enhet, men om du gör det kommer vissa egenskaper och funktioner att begränsas för dig.

  11.2 Standard Open Authorization och liknande teknik ("OAuth")

  Utöver användningen av eller åtkomsten till dina Personuppgifter enligt det här Integritetsmeddelandet kan tredjepartsapplikationer och tjänster, med ditt tillstånd, komma åt dina Personuppgifter med hjälp av OAuth om du väljer att logga in på vår Webbplats med hjälp av din inloggningsinformation från sådana appar från tredje man. Vi kan också använda OAuth för att kunna dela Personuppgifter om dig som lagras av oss utan att dela dina säkerhetsuppgifter.

  11.3 Webbplatser från tredje man

  Vi tar inte ansvar för de rutiner som används av webbplatser eller tjänster från tredje man som är länkade till eller från vår Webbplats, inklusive den information eller det innehåll som finns på sådana webbplatser eller tjänster, och det här Integritetsmeddelandet gäller inte för dem. Integritetsmeddelanden för sådana länkade webbplatser kan skilja sig från vårt Integritetsmeddelande. Dina besök och interaktioner med webbplatser eller tjänster från tredje man, inklusive sådana som är länkade från vår Webbplats, omfattas av de regler och integritetsmeddelanden som anges av respektive tredje man. Du besöker och använder sådana webbplatser på egen risk. Du bör alltid läsa integritetsmeddelandet för länkade webbplatser innan du anger några Personuppgifter på en sådan webbplats.

  11.4 Application Programming Interfaces (”API:er”)

  MillerKnoll kan använda API:er från tredje part på vår webbplats, i avsikt att tillhandahålla utökade funktioner i samband med din användning av vår webbplats.

  Följande API:er från tredje part är för närvarande inbyggda i vår webbplats och omfattas av egna användarvillkor:

  1. Google Places API (Googles integritetspolicy)
 12. Cookies och intressebaserad marknadsföring

  Vi använder Cookies för att ta emot och lagra vissa typer av information när du interagerar med vår Webbplats via din dator eller mobila enhet. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du besöker olika webbplatser på internet eller när du öppnar vissa e-postmeddelanden. Cookies gör att en webbplats kan komma ihåg information om dig, till exempel dina användarinställningar, unika identifierare och annan information. Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse när du besöker vår Webbplats, för att av säkerhetsskäl unikt identifiera din dator och för att möjliggöra för oss och våra tjänsteleverantörer från tredje man att visa annonser åt oss på internet.

  Vi och våra leverantörer från tredje man använder intressebaserad marknadsföring för att skapa annonser och personanpassat innehåll som vi och andra annonsörer tror kan intressera dig. Leverantörer från tredje man ansvarar för sin egen användning av Personuppgifter som samlas in via Cookies.

  Annonser kan levereras till dig baserat på ditt beteende online och på mobila enheter (på vår Webbplats och på webbplatser från tredje man), dina sökaktiviteter, dina svar på våra annonser eller vår kommunikation, webbsidor du besöker, din geografiska plats eller annan information. Annonserna kan visas på vår Webbplats eller på webbplatser från tredje man. De leverantörer från tredje man som vi samarbetar med för att genomföra intressebaserad marknadsföring kan vara medlemmar i självreglerande organisationer som NAI (Network Advertising Initiative) och DAA (Digital Advertising Alliance). När det gäller Webbplatser som riktar sig till personer i EU kan vi arbeta med leverantörer från tredje man som är medlemmar i eDAA (European Digital Advertising Alliance). Besök länkarna som tillhandahålls om du vill göra medvetna val om intressebaserad marknadsföring eller klicka på AboutAds-symbolen i en MillerKnoll-annons och följ instruktionerna om du vill välja bort dem.

  Om du byter dator, enhet eller webbläsare, använder flera datorer, enheter eller webbläsare eller raderar dina Cookies kan du behöva göra om den här processen för varje dator, enhet och webbläsare. Att du väljer bort intressebaserad marknadsföring innebär inte att du väljer bort alla annonser, utan endast intressebaserad marknadsföring från MillerKnoll, dess ombud eller representanter.

  Du kan också se annonser från tredje man på vår Webbplats eller andra webbplatser eller egendomar, baserat på dina besök och aktiviteter på vår Webbplats och andras webbplatser eller egendomar.

  Besök respektive MillerKnoll-webbplats och granska de olika listorna över Cookies i respektive meddelande om Cookies om du vill veta mer om hur du kan uppdatera dina cookieinställningar.

 13. Dina integritetsrättigheter

  Du kan utöva dina rättigheter via portalen för integritetsrättigheter.

  13.1 Rätt att välja bort marknadsföring eller återkalla medgivande

  Om vi ber om ditt medgivande för att behandla dina Personuppgifter har du rätt att säja nej. Om du har gett ditt medgivande har du rätt att återkalla medgivandet när du vill utan några negativa effekter. Den behandling av dina Personuppgifter som inträffade innan du återkallade ditt samtycke påverkas inte.

  Reklam via e-post. Du kan välja bort att ta emot viss framtida e-postkommunikation från oss genom att klicka på avregistreringslänken längst ned i e-postmeddelanden du får från oss. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att behandla sådana förfrågningar så snart som möjligt. Du kan inte välja bort att ta emot transaktionsmeddelanden eller kommunikation relaterad till ditt konto hos oss.

  Reklampost. Du kan välja bort att få reklam och kataloger skickade till dig med fysisk post genom att fylla i formuläret för att välja bort katalogen på respektive MillerKnoll-webbplats. Vi gör kommersiellt rimliga ansträngningar för att behandla sådana förfrågningar så snart som möjligt.

  Reklam-sms. Om du får ett sms från oss som innehåller reklam kan du välja bort att få framtida sms genom att svara "STOP" på meddelandet.

  Du kan också välja bort reklam via vår portal för integritetsrättigheter.

  13.2 Rätt att välja bort försäljning eller delning

  Vi kan dela de Personuppgifter som anges i avsnitt 3 ovan med tredje man för deras riktade marknadsföringsändamål och för att förbättra din upplevelse på vår Webbplats. Alla kunder har rätt att välja bort försäljning av sina Personuppgifter vilket sker genom följande två steg:

  1. Skicka en begäran om att välja bort försäljning/delning/riktad marknadsföring via vårt webbformulär; och
  2. Inaktivera spårning av onlineaktiviteter och datadelning via Cookies. Du kan välja bort respektive kategori av Cookies (utom strikt nödvändiga Cookies) genom att klicka på knappen "Cookieinställningar" i det meddelande om Cookies som du hittar längst ner på varje webbplats med MillerKnolls varumärke. Det här steget måste slutföras på var och en av webbplatserna med MillerKnolls varumärke och från varje webbläsare och på varje enhet du använder. De här stegen är nödvändiga för att vi ska kunna placera ut en förstapartscookie som markerar att du har valt bort i varje webbläsare och varje enhet som du använder.

  Observera följande:

  1. Om du blockerar Cookies kan vi inte fullfölja din begäran om att välja bort försäljning/delning/riktad marknadsföring med hänsyn till enhetsdata som vi automatiskt samlar in och delar med tredje män online via Cookies.
  2. Om du rensar Cookies måste du inaktivera användningen av Cookies i inställningarna igen för varje webbläsare och på varje enhet där du har rensat Cookies.

  I den utsträckning det är tillåtet enligt lag följer vi önskemål om att välja bort så länge de skickas i ett vanligt format som generellt används och känns igen av företag, till exempel ett HTTP-rubrikfält eller JavaScript-objekt. Vi behandlar önskemål om att välja bort på webbläsarnivå.

  13.3 Rätt till radering

  Du har rätt att begära att vi ska radera Personuppgifter om dig som vi har samlat in från dig, men det är viktigt att känna till att vi i många situationer måste behålla dina Personuppgifter för att följa lagkrav, lösa tvister, genomföra våra avtal eller för något av våra andra affärssyften. Du kan utöva dina rättigheter via portalen för integritetsrättigheter.

  13.4 Rätt till åtkomst/information och flytt

  Du har rätt att begära att vi ska dela specifika Personuppgifter som vi har om dig. Du har också rätt att ta del av en kopia av dina Personuppgifter i ett lämpligt och användbart format. Du kan utöva dina rättigheter via portalen för integritetsrättigheter.

  13.5 Rätt till rättelse

  Du har rätt att begära att vi ska rätta eller ändra felaktiga Personuppgifter som vi har om dig. Du kan själv komma åt och uppdatera stora delar av din kontoinformation på vår Webbplats genom att logga in på ditt konto. Du kan också utöva dina rättigheter via portalen för integritetsrättigheter.

  13.6 Rätt till begränsad användning

  I vissa särskilda situationer kan du ha rätt att kräva att användningen av dina Personuppgifter begränsas eller invända mot de automatiserade behandlingsaktiviteter som används för att utvärdera dina egenskaper. Du kan utöva dina rättigheter via portalen för integritetsrättigheter.

  13.7 Rätt att framföra klagomål

  Du har rätt att framföra klagomål till en myndighet i den delstat eller det land som du bor i eller på den plats där aktiviteten i klagomålet inträffade.

  13.8 Verifiering

  Vi kan söka efter vissa specifika Personuppgifter för att verifiera din identitet. Det kan till exempel handla om e-postadress, postadress och myndighetsutfärdad id-handling. Vi kan använda verifieringsföretag från tredje man för att få hjälp att verifiera din identitet. Om du skickar in en begäran för ett hushåll måste vi verifiera alla medlemmar i hushållet på det sätt som beskrivs i det här avsnittet.

  13.9 Användning av auktoriserat ombud

  Om du gör en begäran av någon av de typer som beskrivs ovan via ett auktoriserat ombud kommer vi att begära skriftligt tillstånd från dig och kommer att försöka verifiera din identitet på de sätt som anges ovan (beroende på typ av begäran). Vi kan också acceptera en juridiskt giltig fullmakt för det auktoriserade ombudet. Om du vill göra en begäran via ett auktoriserat ombud kan du kontakta privacy@millerknoll.com.

  13.10 Svarstid

  Vi behandlar din begäran om att välja bort försäljning/delning/riktad marknadsföring inom femton (15) kalenderdagar. Vi svarar på alla andra förfrågningar inom trettio (30) kalenderdagar, såvida vi inte behöver mer tid. Om vi behöver mer tid meddelar vi dig om det och det kan då dröja upp till nittio (90) kalenderdagar totalt innan vi svarar på din begäran.

  13.11 Överklagan

  Om vi nekar din begäran om att utöva dina rättigheter kan du överklaga beslutet. Om du vill lämna in en överklagan skickar du din begäran via privacy@millerknoll.com. Vi informerar dig skriftligen om vårt svar på din överklagan.

  13.12 Icke-diskriminering

  MillerKnoll kommer inte att diskriminera dig för att du utövar dina rättigheter.

 14. Kontaktuppgifter

  Om du har frågor om det här Integritetsmeddelandet kan du kontakta oss på:

  Postadress:
  MillerKnoll
  Attn: Legal Department Privacy Inquiry
  855 East Main Ave.
  Zeeland, MI 49464

  E-postadress:
  privacy@millerknoll.com

 15. Ändringar av vårt Integritetsmeddelande

  Vi kan när som helst enligt eget gottfinnande göra ändringar av det här Integritetsmeddelandet. När vi gör det uppdaterar vi den här sidan och anger datum för den senaste uppdateringen överst på sidan. Vi rekommenderar dig att regelbundet besöka den här Webbplatsen om du vill veta mer om vilka Personuppgifter vi samlar in, använder och delar. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter att ändringar har gjorts utgör ditt godkännande av ändringarna. Om du inte vill fortsätta använda vår Webbplats när en ny version av Integritetsmeddelandet träder i kraft bör du avinstallera eventuella mobilappar och sluta använda vår Webbplats. När det krävs enligt gällande lag kommer vi att begära uttryckligt samtycke från dig innan vi genomför väsentliga ändringar av hur vi hanterar data som tidigare samlats in från dig. Om du inte ger oss ditt samtycke kan vi välja mellan att fortsätta att använda Personuppgifterna på det sätt som beskrivs i den version av det här Integritetsmeddelandet som gällde när informationen samlades eller radera Personuppgifterna.