Delningsinformation för invånare i Kalifornien

Delningsinformation för invånare i Kalifornien:
Enligt kalifornisk lag, avsnitt 1798.115(c), 1798.130(a)(5)(c), 1798.130(c) och 1798.140, ska organisationer ange vilka kategorier av personuppgifter man samlar in och till vilka tredje män informationen överförs i “affärssyfte”, “säljs” eller “delas” (enligt den definition av termerna som görs i kalifornisk lag). Tabellen nedan beskriver vilka kategorier av personuppgifter vi samlar in och till vilka tredje män samt i vilka sammanhang vi kan överföra dessa personuppgifter. Mer information om de kategorier och tredje män som listats nedan finns i avsnitt 7 i vårt Sekretessmeddelande. Observera att listan är omfattande och kan hänvisa till informationstyper som vi samlar in om andra personer än dig; endast avsedda att användas för specifika ändamål. Vi kan till exempel samla in information om betalkortsnummer och kreditkortsnummer för att kunna bearbeta betalningar för beställningar gjorda via vår webbplats. Vi samlar däremot inte in information om betalkortsnummer och kreditkortsnummer från övriga besökare på vår webbplats.
Kategorier av personuppgifterKategorier av tredje män med vilka vi delar information om personuppgifter för affärsändamålKategorier av tredje män till vilka vi säljer eller delar information om personuppgifter för affärsändamål (marknadsföringsändamål)
Identifierare.
 • Associerade bolag (7.1)
 • Tjänstleverantörer (7.2)
 •  Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 •  Professionella rådgivare (7.4)
 •  Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)
 •  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)
 •  Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
 •  Icke–associerad tredje man (7.8)
 • Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 • Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
Samtliga kategorier av personuppgifter som omfattas av California Consumer Records Act, till exempel namn, underskrift, personnummer, fysiska egenskaper eller beskrivningar, adress, telefonnummer, passnummer, körkortsnummer eller id-kortsnummer, försäkringsnummer, utbildning, nuvarande anställning, anställningshistorik, bankkontonummer, kreditkortsnummer, betalkortsnummer eller annan ekonomisk information, medicinsk information eller sjukförsäkringsinformation.
 • Associerade bolag (7.1)
 • Tjänstleverantörer (7.2)
 •  Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 •  Professionella rådgivare (7.4)
 •  Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)
 •  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)
 •  Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
 •  Icke–associerad tredje man (7.8)
 • Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 • Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
Egenskaper som skyddas enligt lag, till exempel hudfärg, etnicitet, härkomst, nationellt ursprung, religion, tro, kön (inklusive fysiskt kön, graviditet, sexuell läggning och könsidentitet), ålder, fysiska eller psykiska funktionshinder, militär veteranstatus. OBSERVERA ATT DEN HÄR INFORMATIONEN ENDAST SAMLAS IN I USA OCH ENDAST I SYFTE ATT LEVA UPP TILL VÅRT ÅTAGANDE OM MÅNGFALD, JÄMLIKHET OCH INKLUDERING FÖR VÅRA LEVERANTÖRER.
 • Associerade bolag (7.1)
 • Professionella rådgivare (7.4)
 • Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)
 •  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)
- Delas eller säljs ej
Kommersiell information, inklusive data om personlig egendom, produkter och tjänster du köpt, skaffat eller övervägt att skaffa, eller annan inköpshistorik, kundhistorik eller kundtendenser.
 • Associerade bolag (7.1)
 • Tjänstleverantörer (7.2)
 • Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 •  Professionella rådgivare (7.4)
 •  Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)
 •  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)
 •  Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
 •  Icke–associerad tredje man (7.8)
 • Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
 • Icke–associerad tredje man (7.8)
Information om aktivitet på Internet och i andra elektroniska nätverk inklusive, men inte begränsat till, surfhistorik, sökhistorik och information om en kunds interaktion med en webbplats på Internet, program eller appar, eller annonser.
 • Associerade bolag (7.1)
 • Tjänstleverantörer (7.2)
 •  Professionella rådgivare (7.4)
 •  Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)
 •  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)
 •  Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
 •  Icke–associerad tredje man (7.8)
- Delas eller säljs ej
Data om geografisk plats.
 • Associerade bolag (7.1)
 • Tjänstleverantörer (7.2)
 •  Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 •  Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)
 •  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)
 •  Icke–associerad tredje man (7.8)
- Auktoriserade återförsäljare (7.3)
Ljudinformation, elektronisk information, visuell information, termisk information, luktinformation eller liknande information.
 • Associerade bolag (7.1)
 • Tjänstleverantörer (7.2)
 •  Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 •  Professionella rådgivare (7.4)
 •  Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)
 •  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)
 •  Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
 •  Icke–associerad tredje man (7.8)
- Auktoriserade återförsäljare (7.3)
Information relaterad till yrke eller anställning.
 • Associerade bolag (7.1)
 • Tjänstleverantörer (7.2)
 •  Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 •  Professionella rådgivare (7.4)
 •  Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)
 •  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)
 •  Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
 •  Icke–associerad tredje man (7.8)
 • Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 • Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
Information om utbildning.
 • Associerade bolag (7.1)
 • Tjänstleverantörer (7.2)
 • Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 •  Professionella rådgivare (7.4)
 •  Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)
 •  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)
 •  Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
 •  Icke–associerad tredje man (7.8)
- Auktoriserade återförsäljare (7.3)
Slutledningar dragna från några av de personuppgifter som nämns ovan och som använts för att skapa en profil om en kund, i avsikt att bedöma kundens smakpreferenser, personliga egenskaper, psykologiska trender, anlag, uppförande, attityder, intelligens, förmågor och lämplighet.
 • Associerade bolag (7.1)
 • Tjänstleverantörer (7.2)
 •  Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 •  Professionella rådgivare (7.4)
 •  Tredje man i samband med företagsförändringar (7.5)
 •  Myndigheter eller rättsväsende (7.6)
 •  Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)
 •  Icke–associerad tredje man (7.8)
 • Auktoriserade återförsäljare (7.3)
 • Utvalda samarbetspartner och digitala annonsnätverk för riktad marknadsföring från tredje man (7.7)